Jobtelefon

Hver af de 3 kredsforeninger under DALF har en Jobformidling, hvorfra museer kan rekvirere studenterarbejdskraft til udgravninger. Arbejdet bliver fordelt efter, hvilke kvalifikationer, der bliver efterspurgt sammenholdt med en fordelingsnøgle, der måler udgravningserfaring i forhold til studietid. Ved denne ordning skulle alle helst kunne komme igennem studiet med i hvert fald en grundlæggende udgravningserfaring, hvilket er en vigtig forudsætning for at få arbejde efter endt studie.

 

Jobformidlingen formidler kontakt mellem de gravende museer og de studerende, sørger for at holde kontakten ved lige, og er evt. de studerende behjælpelige, hvis der er spørgsmål angående transport, diætkrav og lign.

Udgravningsarbejdet bliver fordelt efter hvilke kvalifikationer, de enkelte museer efterspørger (f.eks. erfaring i bopladsudgravning, evt. erfaring som udgravningsleder etc.), samtidig med at der ses på den enkeltes erfaring i forhold til studietid. Det er jobformidlingens overordnede opgave, at bestræbe sig på give alle studerende en chance for at opnå et vidst minimum af udgravningserfaring i løbet af deres studietid.

 

Du kan blive medlem af jobformidlingen ved at kontakte din studenterforening.

 

Hvis du derimod er fra et museum, der mangler ivrige arkæologistuderende til en udgravning kan du kontakte os på følgende numre:

 

SIDAH (Middelalder AU) – 22 80 17 58

HIKUIN (Forhistorisk AU) – 21 67 95 64

Foreningen (Arkæologi KU) – 40 63 90 73

 

 

 

 

Danske Arkæologistuderendes Landsforening